Vad gör kiropraktorn?

Vad är kiropraktik?

Kiropraktiken grundades i USA år 1895 av D.D. Palmer och utvecklades vidare av hans son B.J. Palmer. År 1910 utvecklades synen på kiropraktik då det fastställdes att man inte flyttar kotor utan snarare återställer en funktion eller biomekanik samt att man även påverkar kroppen neurologiskt. För att läsa mer om forskning bakom kiropraktik se Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida.


Vad gör kiropraktorn?

Som kiropraktor har man en helhetssyn på kroppen och ämnar att återställa biomekaniska och neurologiska funktioner till det normala. Det vill säga en utvärdering av en persons nervsystem och förståelsen för skelettmuskulaturens funktion. Detta för att hjälpa kroppen till självläkning.

Behandling görs framförallt genom manipulation av leder i ryggraden men även övriga leder kan behandlas. Kiropraktorn använder sig även av muskelbehandlingar, analyserar ergonomi och skräddarsyr träningsprogram antingen i rehabiliterande eller förebyggande syfte.


Behandling av nacke

Vilka besvär kan behandlas?

Kiropraktorns uppgift är att behandla patienter som har besvär eller skador som har bidragit till onaturlig rörelse i muskler, leder och nervsystem. Syftet med en kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Kiropraktorn använder sig främst av sina händer under behandling.

Ekströms Kiropraktik behandlar: ischias, diskbråck, brachialgi (armens ischias), nack-bröst-ländryggssmärta, ryggskott, nackspärr, spänningshuvudvärk, whiplashskada, höftbesvär, knäbesvär och fotbesvär.


Hur går ett besök till?

Kiropraktorn börjar med att ta en anamnes, det vill säga en sjukdomshistoria, där patienten redogör för sina besvär.

Efter det gör kiropraktorn en så kallad hållningsanalys, där man tittar på kroppen och skapar sig en bild av kroppens rörelsemönster. Därefter görs olika tester för att utesluta eller verifiera skador och dysfunktioner för att komma fram till en diagnos.

Undersökningen följs av behandling och eventuella hemövningar samt tips och råd. Antalet behandlingar avgörs beroende på hur lång tid patienten haft besvär och vilken typ av besvär det rör sig om.

Hur går ett besök till?

Pris och försäkring

Ett besök hos Ekströms Kiropraktik kostar 450 kr
per behandlingstillfälle.

Betalning sker med faktura. Ingen fakturaavgift tillkommer.
Johan Ekström är patientförsäkrad, vilket innebär att alla patienter som Johan behandlar är försäkrade via honom.